Výstavy a ocenenia :   IC Démétér Sweet Canis Minor
P.č.  Miesto Štát Dátum Trieda Ocenenie Posudzovateľ
1  Bratislava SK 25.1.2008 12 EX 1 B. Mahelka (CZ)
2 Bratislava SK 26.1.2008 12 EX 1, NOM MVDr.K. Mahelková (CZ)
3  Bratislava SK 9.8.2008 9 EX 1,  CAC Mrs. Stephe Bruin ( NL)
4 Bratislava SK 10.8.2008 9 EX 1, CAC, BIV Mr. Alexey Shchukin ( NL)
5 Mödling A 23.8.2008 9 EX 1, CAC Selassa Lee (NL)
ch CHAMPION ch
6 Mödling A 24.8.2008 7 CACIB Ottino Mario  (I)
7 Bratislava SK 20.9.2008 7 CACIB, BIV, NOM p.Berta Němcová (CZ)
8 Bratislava SK 21.9.2008 7 CACIB p. Elizabeth Steinhauser (A)
chch INTER  CHAMPION chch

 Návrat / Home