Show  :   Charlotte Redi Cats, Sk
P.č.  Miesto Štát Dátum Trieda Ocenenie Posudzovateľ
1 Banská Bystrica SK 09.10.2010 11 EX 3 Lone Lund
2 Vinične SK 06.02.2011 9 EX 2 Martin Kabina 
3 Győr
H
02.04.2011
9
EX 1 - CAC
Fabio Brambilla
4 Győr
H
03.04.2011
9
EX 1 - CAC
Albert Kurkowski
5 Banská Bystrica SK
08.10.2011
9
EX 2
Margarita Grigorieva
6
Banská Bystrica SK
09.10.2011
9
EX 1 - CAC
Kai Ruonala
ch CHAMPION ch