Show  :   Ivanhoe Redi Cats, Sk  ( Gr.4  : MCO n 03 24)
P.č.  Miesto Štát Dátum Trieda Ocenenie Posudzovateľ
1 Nitra SK 27.11.2010 11 EX1 Alexej Shchukin (NL )
2 Vinične SK 05.02.2011 9 EX2 Elizabeth Steinhauser (A)
3 Bratislava SK 12.03.2011 9 EX 1 - CAC Eric Reijers (CZ)
4 Bratislava SK 13.03.2011 9 EX 1 - CAC Donatella Mastrangelo (SK)
5 Győr
H
02.04.2011
9
EX2 Fabio Brambilla (I)
6
Győr H
03.04.2011
9
EX 1 - CAC Albert Kurkowski ( PL)
ch CHAMPION ch
7 Ostrava CZ 30.04.2011 7 EX2 Mrs. M. Westerlund ( DK)
8 Žilina SK 01.05.2011 7 EX1 - CACIB BIV NOM Mr. Luigi  Comorio ( I )
9 Vinične SK 19.06.2011 7 EX1 - CACIB MVDr. K. Mahelková ( CZ)
10 Brno CZ 26.06.2011 7 EX1 - CACIB Mr. Lubrano Roberto ( F )
chch INTER  CHAMPION chch
11 Nitra SK 26.11.2011 5 EX1-CAGCIB MVDr. K. Mahelková ( CZ)
12 Nitra SK 27.11.2011 5 EX1-CAGCIB Mrs. Vesna Rižnar-Rešetič (HR)
13 Budapešť HU 11.12.2011 5 EX1-CAGCIB Mrs. Elian Beverly  (RO)
14 Košice SK 21.01.2012 5 EX1-CAGCIB NOM Mrs. Kristiina Rautio  (FI )
15 Košice SK 22.01.2012 5 EX1-CAGCIB Mr. Roberto Lubrano (F)
16 Wr. Neustadt A 21.04.2012 5 EX1-CAGCIB NOM Fr. Reiter Helene ( DE)
chchch GRAND INTER CHAMPION
chchch